Επωνυμία: ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ι.Κ.Ε.
Εταιρικό Κεφάλαιο: 2.000 €
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 172026140000
Διεύθυνση - Έδρα: 23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 102, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΚ 41222
Διαχειριστής: ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


Powered by Digi-Plan


Support by Byte12